İmar Bilgileri

 

Ada Parsel
Afyonkarahisar Bolvadin Organize Sanayi Bölgesi                                                                                         

İmar Bilgileri Açıklama
Toplam Sanayi Parseli Sayısı 65
Sanayi Parsellerinde TAKS (%)  
Sanayi Parsellerinde KAKS (%)  
OSB'nin Büyüklüğü (m²) 1.250.000
Toplam Sanayi Alanı (m²) 450.000
Toplam Hizmet ve Destek Alanı (%)  
Toplam Ortak Donatı Alanı (%)  
Toplam Terke Konu Alan (%)