BOLVADİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE YATIRIMLARINIZLA TEŞVİKLERDEN YARARLANABİLİRSİNİZ
facebook-paylas

BOLVADİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE YATIRIMLARINIZLA TEŞVİKLERDEN YARARLANABİLİRSİNİZ

               Teşviklerde IV. Teşvik Bölgesinde yer alan Afyonkarahisar Bolvadin Organize Sanayi Bölgesinde yapacağınız yatırımlarınız ile  devletimizin siz saygıdeğer yatırımcılarımıza sunduğu teşvikler kısaca heberimizde özetlenmiştir. Ayrıntılar için sizleri Bölgemize bekliyoruz...

                Üretim ve İhracat odaklı büyüme  stratejisi bakımından büyük önem taşıyan teşvik yeni yatırım teşvik programı, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak;

1. Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımları yönlendirmek,

2. Üretimi ve istihdamı artırmak,

3. Uluslar arası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek,

4. Bölgesel gelişmişlik farklılıkları azaltmak,

5. Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımları özendirmek

Amaçlarını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. 

1) Katma Değer Vergisi İstisnası:

Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

2) Gümrük Vergisi Muafiyeti:

Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

3) Vergi İndirimi:

Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.

4) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

7) Faiz Desteği:

Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

8) Yatırım Yeri Tahsisi:

Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir. 

FOTOĞRAFLAR